Om företaget

Vi är ett positivt, professionellt och engagerat gäng som skapar trygghet och framgång tillsammans med våra kunder.
Vi är idag åtta stycken anställda redovisningskonsulter, alla med olika bakgrund och erfarenhet av ekonomibranschen, vilket gör att vi täcker de flesta områden åt våra kunder.

Ekonomibyrån i Kungsbacka är resultatet av sammanslagningen mellan Löfwander Redovisning AB och redovisningsavdelningen på KåBeA Revision AB. Löfwander Redovisning AB bildades av Mikael Löfwander under 90-talet med kontor i Mölndal och redovisningsavdelningen i KåBeA Revision AB bildades av Ulf Gustafsson år 2004 med kontor i Kungsbacka. Vi flyttade till gemensamma lokaler i Kungsbacka i december 2013 och bytte i samband med flytten namn från Löfwander Redovisning AB till Ekonomibyrån i Kungsbacka AB som vi heter idag.